Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden.

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling en het onderhoud van deze website en de daarin opgenomen informatie, kan Solutit niet instaan voor de volledigheid, juistheid, beschikbaarheid of voortdurende actualiteit van de informatie. Solutit aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij digitaal, hetzij mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Solutit.