Privacyverklaring Bedrijfsfitnessvooreeneuro

Doel van de verwerking van persoonsgegevens
Bedrijfsfitnessvooreeneuro verwerkt persoonsgegevens met als doel een goede gebruikerservaring te realiseren. Daarbij hebben wij de hoeveelheid persoonsgegevens tot het minimum beperkt en op een veilige manier opgeslagen. Verder worden er geen persoonsgegevens verwerkt van je respondenten.

Grondslag voor het gebruik van persoonsgegevens
Wij gebruiken persoonsgegevens zodat jij persoonlijk feedback kan vragen en tips kunt bekijken om jezelf te ontwikkelen.

Welke gegevens gebruiken wij?

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?
Bedrijfsfitnessvooreeneuro bewaart persoonsgegevens zolang het account beschikbaar is. Wil jij je account verwijderen, naam dan contact op via info@bedrijfsfitnessvooreeneuro.nl De gemeente bewaart de persoonsgegevens voor zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taken. Dit betekent dat je persoonsgegevens die zijn verzameld via Bedrijfsfitnessvooreeneuro uiterlijk na een jaar worden verwijderd.

Wie ontvangen de persoonsgegevens?
De persoonsgegevens zijn alleen inzichtelijk voor Bedrijfsfitnessvooreeneuro.

Meer informatie
Voor meer informatie neem contact op met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming via info@bedrijfsfitnessvooreeneuro.nl